Kommunens satsning på unga nominerad till pris

Örebro kommuns satsning för unga personer som upplever problematik i vardagen har blivit nominerade till ”Årets pusselbit” av Autism- och Aspergerföreningen i Örebro län.

Nominerade till Årets pusselbit:
Nu har NP resurs och samverkan blivit nominerade av Autism- och Aspergerföreningen till ”Året pusselbit”. Genom nomineringen vill de lyfta fram NP resurs och samverkans sätt att jobba. Detta med motiveringen: ”NP har sett till individers helhet. Med denna nominering vill vi påpeka för Örebro kommun att detta projekt, som har pågått 2015–2018, behöver få fortsätta. NP resurs och samverkan har betytt så mycket för så många och vi önskar att detta stöd blir permanent och att kompetensen inte skingras. Behovet av att någon ser till individers helhet, lägger pusslet, är fortsatt stort hos många unga likväl som anhöriga.”

– Vi är så stolta och glada för detta. Vi är en lågtröskelverksamhet som utgår från den enskildes behov. Idag är det långa köer för att få stöd för många ungdomar med NPF-problematik. Till oss kommer du snabbt och utan remiss. Vi utgår alltid från den enskildes behov och vi har möjlighet att lotsa ungdomarna vidare till andra aktörer. Kunskapen om NPF-problematiken behöver höjas, säger Annette Gustafsson, projektledare.

NP som står för Neuropsykiatrisk resurs och samverkan är en social satsning i Örebro kommun. Satsningen riktar sig till ungdomar och unga vuxna mellan 15–24 år som bor i Örebro kommun och som upplever svårigheter i vardagen på grund av neuropsykiatrisk problematik eller funktionsnedsättning.