Retorikprofessor har granskat statliga krisböcker – “broschyren från 1961 är den mest alarmistiska”

Förra året fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag av regeringen att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap. En del i den satsningen är broschyren Om krisen eller kriget kommer, som kommer att delas ut till de svenska hushållen i slutet av maj och början av juni.

Brigitte Mral, professor i retorik vid Örebro universitet, fick i december 2017 uppdrag av MSB att analysera både den nya broschyren och de tidigare utgåvorna av Om kriget kommer, som skrifterna hette tidigare. Resultatet redogjorde hon för under en konferens arrangerad av MSB och hon har även skrivit en artikel som ska publiceras i RetorikMagasinet.

– Jag har studerat vilket tilltal och ton man har använt sig av och där skiljer det sig mycket åt mellan 2018 års broschyr och de första utgåvorna, berättar hon.

Första upplagan av Om kriget kommer skickades ut 1943 medan de två efterföljande landade i svenskarnas brevlådor 1952 och 1961. De tre broschyrerna innehöll mycket information, men här fanns även uppmaningar i militär ton om att göra sin plikt, vara solidarisk och patriotisk.

– Innehållet är dramatiserande och alarmistiskt och tilltalet närmast ordergivande, säger Brigitte Mral samtidigt som hon konstaterar att skrifterna var ett utslag av tidsandan.

– Ja, på det sättet att det fanns en reell risk för krig då. Den första kom ju under andra världskriget medan de andra delades ut under kalla kriget.

Broschyren från 1961 är den mest alarmistiska. Omslaget pryds av kolsvarta orosmoln och innehåller skrivningar som ”Det nutida kriget är totalt. Angriparen kommer att försöka tvinga oss till underkastelse med alla medel.”

– Jag var ju inte med på den tiden, men jag kan ändå tycka att det är att måla upp en hotbild som går över gränsen. Så skulle man inte skriva i dag, säger Brigitte Mral.

I efterhand kan vissa saker te sig lite lustiga, till exempel uppmaningen i broschyren från 1943 om att göra det svårt för fienden att röra sig i landet. Det skulle befolkningen göra genom att montera isär sina cyklar och gömma sina skidor.

– Det tyckte jag var lite roligt. Samtidigt måste man se det här i ljuset av vad Sverige hade lärt sig av tyskarnas ockupation av Norge.

Om kriget kommer trycktes även upp 1983 och 1989 men då enbart i utbildningssyfte för totalförsvaret. De delades aldrig ut till hushållen. En komprimerad variant av informationen fanns under flera decennier även med i telefonkatalogen.

källa/ foto: Örebro universitet