Förstärkt nattbemanning på vård- och omsorgsboenden

Nu förstärker Örebro kommun nattbemanningen på vård- och omsorgsboendena i kommunen med 1,4 miljoner. Pengarna som tillsätts är en del i de 39 miljoner som satsas utifrån Örebro kommuns ökade skatteintäkter.

– Det här är viktigt för ökad kvalitet och individens trygghet på våra boenden. Vi kommer att titta på frågan mer långsiktigt också men vi vet redan nu att behovet är stort och därför känns det bra att kunna ta ett första steg, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd och ordförande i programnämnd Social Välfärd.

– Du ska kunna vara trygg i att bemanningen på ditt boende är tillräcklig. Just nu ser vi över bemanningen för att säkerställa att den uppfyller de krav som finns så att alla kan få en god vård och omsorg hela dygnet, säger John Johansson (S), vice ordförande programnämnd Social Välfärd.

– Det känns bra att fatta detta beslut som innebär en högre kvalitet för de boende. Om man vaknar på natten är det viktigt att det finns personal på plats som kan tillgodose de behov som uppstår vare sig det handlar om praktisk omvårdnad eller att förmedla trygghet, säger Sara Maxe (KD), presidieledamot i programnämnd Social Välfärd.

, ,