Peab har fått avtal på asfalt – värt 93 miljoner

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen gällande halvvarma underhållsbeläggningar till Trafikverket Region Öst 2018. Uppdraget omfattar stabiliseringsfräsning, dikningsarbeten samt utförande av halvvarma beläggningsarbeten i Uppsala, Södermanland och Örebro län.

Uppdragen har ett värde på cirka 93 miljoner kronor uppdelat på tre kontrakt.