Fortsatt stark utveckling för turismen – omsätter 4,2 miljarder i regionen

År 2017 blev ett starkt år för turismen i Sverige. De samlade turismutgifterna ökade med 7,4 procent jämfört med 2016 vilket är den kraftigaste ökningen sedan 2006. Turismen växer i takt med svensk ekonomi i stort, men visar en starkare utveckling vad gäller export och sysselsättningstillväxt. Det visar undersökningen Turismens årsbokslut 2017 som publicerats på Tillväxtverkets webbplats. Besöksnäringen fortsätter att växa även i regionen. Mellan 2010-2017 har antalet gästnätter i Örebroregionen ökat med 13 procent. Det visar en rapport som nyligen presenteras av Regionalt forum för turismanalys.

Rapporten visar att sysselsättningen i besöksnäringen i Östra Mellansverige (ÖMS) har ökat med 20 procent sedan 2010. I dag arbetar 16 000 personer i besöksnäringen i ÖMS-regionen, varav nästan 3 000 i Örebroregionen.

– Det är en näring med potential att växa både mer och snabbare. Efterfrågan på vår natur, kultur och mat är stor. Vår placering i Sverige och vårt turistiska utbud gör oss intressanta för såväl svenska som utländska besökare. Turismen skapar sysselsättning även på landsbygden. Men för att vi ska fortsätta att växa krävs nya investeringar i främst boende men också i aktivitetsutbud. Besökaren ska kunna aktivera sig och på så sätt stanna längre. Det behövs paketering av produkter och för fler säsonger än sommaren. Dessutom måste vi kvalitetssäkra det vi redan skapat, till exempel våra leder som är viktig turistisk infrastruktur, säger Katarina Rönnbacka Nybäck, utvecklingsledare turism i Region Örebro län.

Andelen utländska gästnätternas har minskat för Östra Mellansverige som helhet under perioden 2010-2017 (med ca 0,8 procentenheter). Det gäller dock inte i Örebroregionen som ökat totala antalet gästnätter såväl som andelen utländska besökare.

– Det är glädjande att Örebroregionen fortsätter sin positiva utveckling, speciellt på utländska marknaden. Utländska gäster genererar nya pengar in i Sverige. Region Örebro län har ett fokus på tyska, holländska, belgiska och schweiziska marknaden genom ett partnerskap med Visit Sweden, men det är spännande att bland de snabbaste växande marknaderna som genererar gästnätter i regionen är Asien, med Kina och Sydkorea i spetsen, säger Irén Lejegren, regionråd (S) i Region Örebro län.

Besöksnäringens omsättning i Östra Mellansverige har ökat med 22 procent sedan 2010 och uppgick till strax över 23 miljarder kronor 2016. Störst är ökningen i Uppsala och Västmanland som ökat med 25 procent. Örebroregionen ligger inte långt efter med sin ökning på 20 procent under mätperioden. 2016 har Örebroregionen en omsättning på 4,2 miljarder.

– Besöksnäringens utveckling mäts och beskrivs ofta i antal gästnätter och andelen utländska besökare, vilket är ett allt för enkelt sätt att beskriva Sveriges nya basnäring. Region Örebro län och regionens kommuner arbetar för att ge förutsättningar för att besöksnäringen ska öka lönsamheten, omsättningen och sysselsättningen och använder därför en beräkningsmodell som bättre visar utvecklingen. I rapporten beskrivs bland annat besöksnäringens betydelse för sysselsättningen och bidrag till regionens förädlingsvärde, säger Katarina Rönnbacka Nybäck.

, , ,