Sveriges Byggindustrier Örebro: “Nej till sexistiska studentflak”

“Ska vi klara av att rusta Sverige för 11 miljoner invånare behöver vi bli fler i byggbranschen. Därför är vi glada att så många nya elever snart tar studenten från bygg- och anläggningsprogrammen här i Örebro län. Men låt årets student bli utan sexistiska eller rasistiska banderoller på studentflaken. Alla ska känna sig välkomna i byggbranschen!

År 2030 ska minst 25% av de som anställs i bygg- och anläggningsbranschen vara kvinnor. Det är högt mål. Idag är endast ca 28 000 av drygt 320 000 anställda i byggbranschen kvinnor. Att sätta upp ett mål om att tredubbla antalet kvinnor på drygt 10 år kan tyckas väl ambitiöst. Samtidigt finns det bevis för att det går.

Bland personer som arbetar i ledande befattning uppgår andelen kvinnor till 10,1 procent och bland yrken som kräver specialistkompetens såsom civilingenjörer och lantmätare, utgör kvinnor 34,4 procent. Den största utmaningen ligger i hantverksyrken inom bygg och tillverkning, där är endast 1,5 procent kvinnor idag. Nu är det viktigt att branschen kan lära av den positiva trend som vi har sett på tjänstemannasidan och föra över erfarenheterna även på yrkessidan. För det krävs nytänkande och öppenhet från alla parter.

Från Sveriges Byggindustrier jobbar vi hårt för att alla ska känna sig välkomna. Vi vill ha en större mångfald i vår bransch och vi vill att alla som finns hos oss ska vara stolta, trivas och stanna kvar. Dessutom vill och ska vi ha en god arbetsmiljö, och vi accepterar inte kränkande attityder. För oss är det viktigt att få bort alla hinder som kan finnas för att de som är intresserade ska söka sig till oss. Ett sådant är de kränkande banderoller på studentflak från bygg- och anläggningsprogrammen som vi tyvärr har sett senaste åren. Låt oss därför vara tydliga – kränkande banderoller på studentflak är helt oacceptabelt! Sexism och rasism är direkta kränkningar och accepteras inte av våra medlemsföretag.

Ska vi klara av att rusta Sverige för 11 miljoner invånare och se till att det finns bostäder för kommande generationer, förskolor, sjukhus, idrottsanläggningar samt vägar och räls för oss att resa på så behöver vi få de bästa problemlösarna, lagspelarna och mest kreativa personer till vår bransch – både kvinnor och män. Dagens unga kommer att välja en skola och utbildning där alla människor har lika värde – inte en där trakasserier och sexism tillåts.

Svensk byggbransch ska vara attraktiv, sund och säker! Vi önskar alla studenter på bygg- och anläggningsprogrammen välkomna ut i arbetslivet. Ni behövs! Tillsammans ska vi se till att rusta Sverige. Den ljusnande framtid är vår”.

Annika Almeen, lokal chef, Sveriges Byggindustrier Örebro

(bilden har inget direkt samband med debattartikeln/arkivbild)

,