Byggnad i trä med glasfasad blir nytt landmärke på Norr

En kontorsbyggnad i trä med fasader i glas och öppna ytor som riktar sig ut mot omgivningen i centrala Örebro. Så ser Utopia arkitekters förslag ut för projektet ”Vi ger arkitekten makten”, som Kommunstyrelsen nu har fattat beslut att sälja marken intill Centralstationen och Rättscentrum till.

Målsättningen är nu en fortsatt snabb process med byggstart under första halvan av 2019. Byggnaden får sju våningar och ett café i bottenplan. Det kommer även finnas öppna ytor för co-working, det vill säga delade arbetsplatser där till exempel olika frilansare och småföretagare kan samlas under samma tak för att utvecklas tillsammans genom att dela tips, nätverk och erfarenheter.

Byggnaden kommer också att certifieras Miljöbyggnad Guld. Miljöbyggnad är en svensk certifiering för hållbara byggnader, där husets energianvändning, innemiljö och material kontrolleras för att säkerställa att byggnaden är en bra miljö att leva eller arbeta i.

Huset kommer att bli ett unikt inslag i stadsbilden med sin stomme och bjälklag helt i synligt trä, en öppen bottenvåning med över sex meter i tak och en helt öppen glasfasad med trappor och konferensutrymmen ut mot Östra Bangatan.

källa: Örebro kommun

,