Centerpartiet vill införa textilåtervinning i soptunnan

I dag den 5 juni är det världsmiljödagen. Mycket av den utveckling som sker när det kommer till klimatfrågan går åt rätt håll, men Centerpartiet i Örebro kommun vill göra mer. Ett exempel på åtgärd som vi vill se under nästa mandatperiod är textilåtervinning i soptunnan för villahushåll i kommunen.

– Det ska vara lätt att göra rätt, att vara miljövän. Idag är inte vår klädkonsumtion hållbar i något led och vi vill ta vår del av ansvaret. Flera av klädkedjorna i Örebro har insamling av textilier i sina butiker, vilket är jättebra men vi vill göra det ännu lättare för Örebroarna, säger Per-Åke Sörman, kommunalråd och etta på kommunlistan.

“Vi köper årligen cirka 13,5 kg textilier per person. Vi använder dem kortare eller längre tid, men bara en femtedel lämnas till återanvändning och materialåtervinning, enligt statistik från naturvårdsverket 2017”, uppger C.

– Vi ser att det system med sortering i färgade påsar för villahushållen som vi i Centerpartiet har jobbat för länge har gett bra resultat och nu vill vi ta ytterligare steg åt rätt håll. Det är vore ett klart steg i rätt riktning, säger Linda Larsson, tvåa på kommunlistan.

– Centerpartiet tar ansvar för resultat för miljön. Många är idag oroade över klimatutmaningen och vill ta ansvar. Detta skulle vara både ett sätt att förenkla för dem som gör rätt redan idag och att minska tröskeln för dem som idag inte sorterar sina textilier, säger Seydou Bahngoura, trea på riksdagslistan.

,