Hemvärnet mobiliserar all personal – största övningen sedan 1975

Mellan den 5 och 6 juni genomför Försvarsmakten en rikstäckande övning med Hemvärnet. Försvarsmakten har beordrat hemvärnslarm och all personal som ingår i någon av hemvärnets bataljoner och har möjlighet ska inställa sig för tjänstgöring. Syftet med övningen är att ytterligare stärka försvaret av Sverige och det är första gången sedan 1975 en liknande övning genomförs. Samtliga 40 hemvärnsbataljoner, från Kiruna i norr till Revingehed i söder, ingår i övningen.

Hemvärnet utgör nästan halva insatsorganisationen i Sverige med uppemot 22 000 och deras uppgifter att skydda och bevaka är grundläggande för att resten av Försvarsmakten ska klara av att försvara Sverige. Under den 5 och 6 juni genomför Hemvärnet uppgifter inom ramen för övningen på flera håll. Soldater kommer att synas runt om i hela landet; vid hamnar, flygplatser och på gator och torg.

Fakta: Hemvärnslarm innebär att alla hemvärnsförband snarast ska gruppera för att lösa sin huvuduppgift. Hemvärnslarm beordras av överbefälhavaren eller Försvarsmaktens insatschef efter att regeringen beslutat om hemvärnsberedskap. Hemvärnslarm innebär att staber och förband inom fastställd tid är utrustade och grupperade för att lösa sina uppgifter. Denna gång genomförs hemvärnslarm som en övning och deltagandet är frivilligt.

Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten