Kortare restid Stockholm-Oslo pekas ut som prioriterat område

På måndagen presenterade regeringen den nationella planen för transportinfrastruktur 2018-2029. En plan med tydligt fokus på järnväg och sjöfart.

– Planens innehåller viktiga satsningar för både pendlare och godstrafik. Vintern och våren som varit har visat på behovet av en robust och tillförlitlig tågtrafik, det kan denna plan bidra till, säger regionråd Mats Gunnarsson (MP).

I dag saknas en effektiv förbindelse mellan Oslo och Stockholm. Planen pekar på detta som en brist i transportsystemet och konstaterar att det behövs helt nya järnvägssträckningar, men även upprustning av befintliga banor.

-För oss som länge jobbat för en restid med tåg på sträckan Oslo-Stockholm under tre timmar är det glädjande att regeringen uppmärksammar stråkets betydelse och så tydligt visar på behovet av att Trafikverket jobbar vidare med stråket tillsammans med sina norska motsvarigheter, säger Mats Gunnarsson (MP).

,