Passagerarfärja kompletterar trafiken till och från Vinön – färre bilar ryms på ordinarie färja

Som uppskattat utflyktsmål till den populära badorten i Vinön sätter Färjerederiet in en passagerarfärja som ska komplettera de färre vägfärjeavgångar under perioden 8 juni – 2 juli på grund av ett viktigt underhållsarbete.

– Vinö är ett uppskattat utflyktsmål med populär badplats under varma sommardagar och nås endast via färja. Därför var det självklart att sätta in passagerarfärja för att trafikera direkt till badplatsen under vårt viktiga underhållsarbete, säger distriktschef Torbjörn Hedman.

Med en halverad kapacitet under perioden 8 juni – 2 juli kan Färjerederiet endast transportera tolv bilar per timme åt vardera håll. Det är ungefär halva den kapacitet som sker normalt. Färjerederiet uppmanar därför samtliga som ska besöka den populära badplatsen att ta passagerarfärjan för att undvika en längre väntan.

foto: Trafikverket