20-årsjubileum för Ässundets sommarkollo – drivs av Rotary och Samverkarna Glanshammar

I år är det 20 år sedan Rotaryklubbarna i Örebro började driva sommarkoloni vid Ässundet i Hjälmaren. Fler än 3 000 barn har under åren fått möjlighet att bada, meta och paddla kanot under en sommarvecka. I år samarbetar Rotaryklubbarna med Samverkarna i Glanshammarsbygden som tagit över föreningen Korpens tidigare roll i koloniverksamheten.

Under de två sista veckorna i juni kommer ett 60-tal Örebrobarn per vecka att leva kolloliv med en rad aktiviteter tillsammans med anställda ungdomsledare och frivilliga rotarianer.

Tack vare ett nytt samarbete med Samverkarna i Glanshammarsbygden kan Rotaryklubbarna i Örebro även denna sommar driva den uppskattade koloniverksamheten vid Ässundet, som i år firar 20-årsjubileum.

Precis som tidigare år kommer det att vara fullt med aktiviteter för barnen under kollodagarna då det kan bli trångt på metbryggan. För den som inte vill meta finns utrustning till kubbspel, fotboll och kanotutflykter. Nytt för i år är rörelseaktivitet för barn som Friskis och Svettis håller i.

Höjdpunkter under varje kollovecka är annars blåljuspersonalens besök. Brandkåren kommer med sin räddningsbåt av gummi, polisen kommer i radiobil.

Rotarys sommarkollo på Ässundet har med åren blivit ett integrationsprojekt. Alla elever i åk 2-5 på åtta utvalda skolor i Örebro får möjlighet att ansöka. Flest barn kommer från Vivallaskolan, Hagaskolan, Mellringeskolan, Västra Engelbrektskolan och Brickebackens skola och i år är det totalt 136 barn som kommer att leva kolloliv med delvis nya kompisar.

Under sammanlagt 20 somrar har fler än 3 000 barn tillbringat en sommarvecka på kollot vid Ässundet. Tidigare år var föreningen Korpen i Örebro samarbetspartner med Rotaryklubbarna men då föreningen begärt sig själva i konkurs var det osäkert hur det skulle bli med koloniveckorna. Efter diskussioner mellan Rotary, Kultur- och fritidsförvaltningen och Samverkarna i Glanshammarbygden kunde man enas om ett nytt samarbetsavtal. Rotarys sommarkollo 2018 startar måndagen den 18 juni.

Rotaryklubbarna i Örebro tillhör alla Rotary Intrernational som är en världsomspännande klubborganisation med yrkesföreträdare av olika kategorier som medlemmar. En viktig del av organisationens verksamhet är olika hjälpprojekt såväl internationellt som nationellt och lokalt.

,