Studenter ger sin bild av Örebro – har gjort sex filmer i samarbete med Örebrokompaniet

Örebrokompaniet släpper resultatet av ett nytt innovativt och spännande samarbetsprojekt med Örebro Universitet. I sex stycken filmer har studenter från kursen ”Beställningsfilm” getts möjlighet att via film visa Örebros bästa sidor. Detta är ett helt nytt samarbete i syfte att skapa en närmre relation mellan stadens marknadsföringsbolag och universitetet.

– Genom att ge filmstudenterna ”riktiga” uppdrag kopplade till stadens platsvarumärke skapar vi ett intresse för staden hos de av studenterna som inte är från Örebro. Dessutom får vi en ung målgrupp som mestadels är inflyttade att bli ambassadörer för Örebro”, säger Louise Anestad, som är varumärkesansvarig på Örebrokompaniet.

Filmprogrammet på Örebro Universitet är 180p varav ”Beställningsfilm” är en av de praktiska kurserna i programmet. Studenterna blir en hybrid mellan filmare och filmvetare – vilket är unikt för filmprogram i Sverige.

– Detta gemensamma projekt har gett oss en fantastisk ”win win”. Vi har fått möjlighet att jobba med skarpa case och läromoment med en tydlig, och bra uppdragsgivare som varit både flexibla och tillgängliga kursen igenom. Att marknadsföra Örebro är en mycket positiv sak för studenterna, säger Charlie Kronberg, kursansvarig, filmprojektet på Beställningsfilmskursen.

,