Patrick Nimander är ny ekonomi- och finanschef för Kommuninvest

Patrick Nimander, 47 år, har utsetts till ny ekonomi- och finanschef (CFO) för Kommuninvest i Sverige AB. Patrick kommer närmast från EKN (Exportkreditnämnden), där han varit CFO sedan 2010. Patrick efterträder Johanna Larsson, som har tillträtt en tjänst på Örebro Kommun som ekonomichef.

– Patrick har en gedigen och bred bakgrund från offentlig finansiella aktörer och vi är glada att han valt att börja på Kommuninvest, säger Tomas Werngren, VD. Jag förväntar mig att Patrick med sin erfarenhet av både styrning, uppföljning och verksamhetsövergripande förändringsprojekt kan ge goda bidrag i den utvecklingsfas Kommuninvest nu befinner sig i.

Kommuninvest har växt kraftigt sedan det startades av ett tiotal kommuner i Örebro län i mitten av 1980-talet. Idag är 288 kommuner och landsting/regioner medlemmar, och Kommuninvest står för hälften av all utlåning till kommunsektorn. Kommuninvest är Sveriges sjätte största kreditinstitut, efter de fyra storbankerna och SBAB.

Patrick Nimander har arbetat inom den offentliga finansiella förvaltningen sedan 1998, med anställningar på EKN, Riksbanken, Riksgälden och Finansdepartementet. Han var ekonomi- och finanschef på EKN 2010-2018 och chef för Risk & Business Control 2008-2010. På Riksbanken var han chef för Middle Office inom Guld- och valutaförvaltningen 2006-2008 samt chef för Bankenheten på Avdelningen för finansiell stabilitet 2003-2006.