Småföretagsbarometern: Fortsatt positivt bland länets småföretagare 

Företagarna i Örebro län har ökat tillväxttakten inom såväl sysselsättning och antal order. Även omsättningen är fortsatt hög även om tillväxttakten har mattats något. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Resultatet i årets undersökning visar att Örebro län placerar sig i topp fem bland samtliga län i Sverige. Länets företagare ser också positivt på det kommande årets möjligheter till tillväxt och nio av tio företag vill växa.

– Vår bild är att företagarna i Örebro län är fortsatt positiva till deras framtida utveckling. Dock har vi sett tecken på minskad byggtakt och minskade fastighetsinvesteringar. Vi ser också att cityhandeln har expansionsutmaningar som måste möta en växande e-handeln. Ett annat tydligt tillväxthinder är att det är svårt att hitta personal med rätt utbildning och kompetens, särskilt inom bygg och IT, säger Eva Hallmén, kontorschef Swedbank Örebro

Totalt sju av tio företagare i Örebro län upplever att de har goda möjligheter att expandera sin verksamhet på sikt. Det största hindret för tillväxt är bristen på lämplig arbetskraft, och det är betydligt fler som uppger det i år är i fjol, vilket kan vara ett tecken på att problem i matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare på länets arbetsmarknad. Även tuff konkurrens och höga arbetskraftskostnader ses som tillväxthinder för företagen i länet.

– Det är glädjande att konjunkturläget i vår region är fortsatt positiv. Att vi ser större utmaningar i kompetensförsörjningen än tidigare år inte någon överraskning, det är något som är mycket tydligt i samtalen med våra medlemmar. Att denna fråga tas på största allvar av våra ledande politiker är avgörande för att Örebro ska kunna fortsätta växa och utvecklas, säger Hanna Jonasson, Regionchef för Företagarna Örebro län.

– Det sjuder av aktivitet och framåtanda bland regionens företagare. Det märks dock på många håll i länet att företag har nått kapacitetsgränsen och behöver anställa fler för att klara av beställningarna och det finns stor efterfrågan för arbetskraft. Det handlar inte bara om att hitta arbetskraft med rätt formell kompetens utan också med rätt attityd och engagemang. Här har vi verkligen en stor och viktig utmaning som vi måste hjälpas åt med och det är bråttom, säger Johan Bollman, Digital PT och ordförande Företagarna Örebro.