Tolv extra miljoner till ökad tillgänglighet i sommarens vård

Region Örebro län satsar tolv miljoner kronor för att öka tillgängligheten till vården i sommar. Det beslutade regionstyrelsen i dag den 11 juni. Satsningen är en följd av regeringens vårbudget som presenterades nyligen, och gäller under förutsättning att budgeten beslutas av riksdagen den 20 juni. Pengarna kommer bland annat att användas till att upprätthålla en högre kapacitet av mottagning och operationsverksamhet på sjukhusen samt en förstärkning av dialysverksamheten i länet.

Bland övriga satsningar kan nämnas en fortsatt satsning på närsjukvårdsteam, tillsättning av vårdsamordnare på vårdcentralerna, riktade satsningar för att minska hyrläkarberoendet samt genomförande av påbyggnadsutbildningar för att säkra kvalitet och tillgänglighet. Inom flera områden sker också insatser för att korta köerna, till exempel till neuropsykiatriska utredningar och behandlingar, besök vid audiologen och hudmottagning. Därutöver finns nya områden som kan bidra till ökad tillgänglighet, som utveckling av digitala vårdtjänster, till exempel bildöverföring.

– Sommaren är alltid en ansträngd period för vården. Vår ambition är att medarbetarna ska få sin semester samtidigt som vi ska erbjuda en trygg, patientsäker och tillgänglig vård, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. För att underlätta det arbetet skjuter vi till tolv miljoner kronor till sjukvården. Vi kan göra det tack vara ett extra statsbidrag som regeringen presenterade i sin vårbudget.

– Vården behöver mer pengar och därför är det glädjande att Region Örebro län får del av den här satsningen som ska gynna patienter i hela länet, säger Jihad Menhem (V), regionstyrelsens vice ordförande.

– Att det finns nära och tillgänglig vård under sommaren, trots att stora delar av vår personal får en välbehövlig semester, är av största vikt, säger Catrin Steen (MP), regionråd. Som länsbo och patient ska man kunna lita på att vården finns när man som bäst behöver den, även under sommaren.

,