3,4 miljoner till förskolor i Vivalla – fokus på att förstärka bemanningen

Förskolenämnden beslutade på sitt sammanträde den 12 juni att rikta 3,4 miljoner kronor till kvalitetsförstärkning i Vivalla med fokus på att förstärka bemanningen och förstärka förskollärarnas roll. Dessutom beslutade Förskolenämnden att avsätta en halv miljon kronor till Klöverängens förskola för att säkerställa platser för teckenspråkiga barn.

De 3,4 miljoner som tilldelats förskolor från programnämnden är permanenta och kommer årligen finnas som ett förstärkt stöd till förskolorna i deras kvalitetsarbete och med de nationella målen för förskolan. De 500 000 kronor till Klöverängens förskola tas ur nämndens planeringsreserv.

– Resursförstärkningen till Vivalla är till för att både förstärka förskollärarnas roll, samt ge barnen det de har rätt till; en förskola som både förbereder för framtida skolgång samt en trygg omsorg och vardag för barnen och deras familjer. Det extra tillskottet är en permanent satsning för att ge goda förutsättningar för att klara både utbildningsuppdraget, omsorgsuppdraget och det kompensatoriska uppdraget. De 3,4 miljonerna är permanenta, säger Marie Magnusson (KD), ordförande i Förskolenämnden.

,