Planerar att öppna en ny mottagning för unga med drogproblem

Den 28 februari 2017 beslutade regionfullmäktige att bifalla en motion om Mini-Maria i Region Örebro län. Regionstyrelsen fick uppdrag att i nära samarbete med länets kommuner kartlägga behov och resurser samt se över förutsättningarna för att skapa en mottagning för unga med drogproblem.

Regionstyrelsen föreslår att Region Örebro län ställer sig positivt till att etablera en Mini-Mariamottagning i länet. Regiondirektören får i uppdrag att ansvara för processen att etablera en Mini-Mariamottagning i länet. Finansieringsmodell och konkretisering av kartläggningens förslag ska ske i samverkansorganisationen mellan Region Örebro län och länets kommuner.

källa: Region Örebro län