Kommuninvest lånar 22 miljarder – pengar till kommunernas investeringar

Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, har emitterat sin största USD-benchmark-obligation någonsin. På tisdagen emitterade Kommuninvest 2,5 miljarder dollar, motsvarande cirka 22 miljarder kronor, i en lång 2-årig USD-obligation med förfall i oktober 2020. Obligationen betalar en halvårsvis kupong om 2,75 % och emitterades till en nivå om ca 32 räntepunkter över 2-åriga amerikanska statsobligationer, motsvarande mid-swaps +2 räntepunkter.

Emissionen motiverades av en stark tillväxt i Kommuninvests utlåningsportfölj, som vuxit till följd av en ny och mer konkurrenskraftig prissättningsmodell och fortsatt stark tillväxt i kommunala investeringar. Med emissionen har också storleken och löptiden på Kommuninvests likviditetsreserv ökat och förlängts.

Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, kommenterade:

– Vi är mycket nöjda med denna transaktion och med det starka stödet för Kommuninvest-obligationer från en mycket bred global investerarbas. Inför sommarmånaderna och i en positiv marknadsmiljö efter den senaste tidens turbulens ville vi säkra en stor del av årets finansieringsbehov och utöka vår likviditetsreserv.

,