Störst ökning av utländska turister – länet är en attraktiv outdoor-region

Antalet utländska turister ökade i Örebro län med 69 procent mellan 2012-2017 vilket var den högsta ökningen i landet. Turismnäringen är Sveriges snabbast växande näring med stadig ökning av antalet sysselsatta. Nu intar Region Örebro län en tydligare samordnande roll för turismfrågor i länet. Det innebär bland annat ansvar för samordning av Bergslagen cycling och internationella marknader. Det beslutade Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt i dag.

– Tack vare olika riktade satsningar genom åren har Örebro län tagit plats som en attraktiv så kallad outdoor-region för såväl svenska som utländska besökare, säger Irén Lejegren (S), regionråd och ordförande i nämnden för regional tillväxt.

– Efter att ett samordningsprojekt tillsammans med kommunerna avslutats intar nu regionen en tydligt samordnande roll inom turismområdet. Det innebär att länets kommuner och regionen tillsammans kan sätta ytterligare fokus på att utveckla destinationer och även samordna marknadsföring.

foto: Emma Ekblom

,