Regeringen satsar 40 miljoner på AI – “kvitto på att forskningen i Örebro håller hög kvalitet”

Regeringen satsar totalt 40 miljoner kronor under 2018 och 2019 på vidareutbildning inom AI. Projektet går under namnet AI-Sweden.

Chalmers tekniska högskola har fått i uppdrag att koordinera satsningen, som också ska ledas av Göteborgs universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Umeå universitet – och Örebro universitet.

Ett kvitto på att forskningen i Örebro håller hög kvalitet, menar rektor Johan Schnürer:

– Jag är mycket glad att universitetets AI-forskning håller så hög klass att vi blir en del av denna viktiga regeringssatsning med andra ledande lärosäten. Den kommer att betyda mycket för både grundutbildning och vår samverkan med näringsliv och offentliga aktörer, säger Johan Schnürer.

En viktig förklaring till varför just Örebro universitet får vara med och leda AI-initiativet är satsningen på Smarter, behovsanpassade kurser för företagare i AI och autonoma system. Amy Loutfi, som är forskningschef för Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem vid Örebro universitet, ansvarar för arbetet med Smarter.

– Kombinationen av högkvalitativa resultat inom AI och en kritisk massa av forskare har satt Örebro universitet på kartan. AI-Sweden är en naturlig förlängning av det arbete vi gör för att uppnå samproduktion med industrin, säger Amy Loutfi och lägger till:

– Redan i dag har vi ett pilotprogram inom kompetensutveckling. Att hitta synergieffekter mellan dessa insatser kommer att komma till gagn för samhället, som bättre behöver förstå AI och vad AI kan göra för näringslivet.

källa/ foto: Örebro universitet

,