Så ska länet skapa en livsmedelskedja – handlingsplan från jord till bord

För att öka den totala livsmedelsproduktionen och bidra till fler jobb och hållbar tillväxt i hela länet har Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län tagit fram en handlingsplan. Målet är en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja i länet, från jord till bord.

– Vi har mycket bra att bygga vidare på tack vare produkter och aktörer som tillsammans är länkar i länets starka och långa livsmedelskedja.Arbetet med handlingsplanen har skett i bred samverkan mellan akademi, näringsliv, offentliga organisationer och civilsamhället. Livsmedelsproduktion är i dag en stark näring för tillväxt i vårt län, säger Irén Lejegren (S), regionråd.

– Här finns flera stora och en mängd mindre livsmedelsföretag med etablerade varumärken.I den här strategiska handlingsplanen vill vi koppla samman mat, livsmedel och måltidsupplevelse med positiva upplevelser och erfarenheter av Örebro län.Vi ska bidra till att utveckla och odla vår regionala särart och stärka redan starka varumärken.

– Vi ska också genom vårt arbete förknippas med innovation och kunskapsutveckling runt hållbarhets- och hälsoaspekter kopplat till livsmedel. Här vill vi bli föregångare och samverka med akademi, industri och besöksnäring för att stärka länets identitet och regionala attraktionskraft.

– Örebro län är redan i dag ett fantastiskt matlän med produkter och gastronomiska upplevelser som är uppskattade och väl kända i hela Sverige, säger Maria Larsson, landshövding. Vi är väldigt glada över att så många har visat intresse och vill vara med och samarbeta för att öka möjligheterna till produktion, förädling och export. Nu vill vi göra ord till handling. Arbetet är inte på något sätt färdigt nu. Vi vill tillsammans med alla de aktörer som har visat engagemang fortsätta i arbetsgrupper för att nå de mål som anges i planen.
– I början av hösten vill vi träffa alla aktörer från arbetet med handlingsplanen, då tar vi ett handslag för det gemensamma arbetet framåt.

– Vi har i Örebro län goda förutsättningar för livsmedelsproduktion som är viktiga att fortsätta utveckla, och då är den strategiska handlingsplanen ett bra verktyg. I det gemensamma arbetet är målet att länet ska bli än mer förknippat med innovation, förädling och produktion av livsmedel med hög kvalitet.

,