Crowdfundingplattformen FundedByMe gör en satsning på Örebro

Crowdfundingplattformen FundedByMe gör nu en satsning för att få fler i Örebro att våga vara riskkapitalister och investera i onoterade bolag. FundedByMe arbetar enligt en modell där man erbjuder finansieringsstöd genom så kallad “equity crowdfunding”. Bolaget vill demokratisera investeringsmöjligheterna och få fler människor utanför Sveriges tre största städer att få en möjlighet att vara med i och investera i bolag med god tillväxtpotential.

Traditionellt kommer investeringar från någon av landets tre största städer – Stockholm, Göteborg eller Malmö. FundedByMe vill öka intresset och kännedomen för möjligheten att kunna investera i både lokala och internationella företag, en positiv både för investerarna och bolagen. Därför satsar man nu på Örebro – en stad som växer, både till yta, befolkning och företag.

Tidigare har du behövt känna någon för att anskaffa kapital eller investera i bolag tidigt. Genom att digitalt få presenterat olika investeringsmöjligheter i onoterade bolag erbjuds ett unikt möte för både investerare och entreprenörer. Vem av oss vet var i världen som nästa Spotify etableras just nu, eller varför det kommer bli stort. Vi vill göra det erbjudandet tillgängligt, säger Daniel Daboczy, FundedByMe:s medgrundare och Vd.

Många bolag, som börjar i små eller mellanstora städer, kan ha svårt att locka till sig investerarna i storstäderna eftersom det redan finns så pass många bolag i de städerna som tävlar om investeringarna. Dessutom är det svårt att marknadsföra företaget till en bred investerarmålgrupp. Får man fler att investera lokalt, gör det att bolagen som befinner sig utanför de största städerna har en större chans att få den finansiering som behövs för att kunna dra igång eller arbeta vidare.

Man väljer att satsa inledningsvis i Örebro på grund av det geografiska läget, att det finns en intressant startup-scen där och för att man har en tilltro på potentiella investerare.

– Örebro är väldigt intressant, speciellt när man tänker på hur lång företagartradition som finns i staden. Allt från kex och skor till Atlas Copco lägger grunden för ett öppet och bra företagsklimat. I det har nya företag kunnat växa fram, som även de förtjänar att få investerare, säger Daniel Daboczy, FundedByMe:s medgrundare och Vd.