Örebro är årets Fair Trade City – “satsat stort på hållbarhet i sin upphandling “

Fairtrade Sverige har, utifrån en samlad bedömning av Sveriges Fairtrade City-diplomerade kommuner, utsett Örebro till årets Fairtrade City 2017.

– Fairtrade City Örebro arbetar på ett föredömligt sätt med kommunens konsumtion och strategiska arbete med upphandling av rättvis handlade produkter. Genom denna utmärkelse vill vi uppmärksamma och uppmuntra Fairtrade City Örebros arbete för en rättvis handel och etisk konsumtion som gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom, säger Anneli Örtqvist, projektledare för Fairtrade City på Fairtrade Sverige.

Örebro kommun diplomerades till en Fairtrade City 2007 som nummer fyra i Sverige och har sedan dess satsat stort på hållbarhet i sin upphandling i enlighet med Agenda 2030 och mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Kommunen har ett tydligt och utvecklat arbetssätt för att säkerställa att deras konsumtion inte leder till brott mot mänskliga rättigheter i produktionsländer, något som de nu får pris för.

Motiveringen lyder: ”Fairtrade City Örebros engagemang är ett föredöme vad gäller det strategiska arbetet i den offentlig upphandling och konsumtion av rättvist handlade produkter. I arbetet med offentlig upphandling finns det särskilda rutiner för att säkerställa att inköp av varor inte leder till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det sker också ett ambitiöst arbete med informationsaktiviteter som riktar sig både internt inom kommunen, till civilsamhället och näringslivet.”

– Örebro har varit en Fairtrade City kommun i många år och det är glädjande att ta emot detta pris. Det är viktigt för oss att vi som kommun tar vårt ansvar och genom upphandling och inköp kan vi medverka till att producenter i andra delar av världen får bättre arbets- och levnadsvillkor, säger Lennart Bondeson (KD), politiskt ansvarig för hållbarhetsfrågor och mänskliga rättigheter i kommunen.

Under 2017 har Örebro kommun även visat på en positiv förändring av ökat inköp av rättvist handlade produkter: bananer har ökat från 42 procent till cirka 79 procent, kaffe från 55 procent till cirka 91 procent, te från 11 procent till 69 procent, kakao från 92 till 97 procent. Örebro kommun har även en tydlig klimatstrategi med mål att alla inköp av kaffe, te, kakao och bananer ska vara etiskt märkta senast år 2020.

,