Slut på eldningsförbudet – bedömningen att brandrisken är stabil

Örebro län har efter en torr period fått viss nederbörd och brandrisken har de senaste dagarna varit normala eller lägre. Baserat på SMHI:s prognoser de kommande dagarna gör Länsstyrelsen bedömningen att brandrisken är stabil och att den inte heller förväntas öka drastiskt de närmast följande dagarna.
Länsstyrelsen upphäver Länsstyrelsens beslut den 25 maj 2018 om att förbjuda all eldning utomhus samt meddelad föreskrift 18FS 2018:3.