Undersökning: Bra shopping och god mat lockar besökare till Örebro

Destinationsnätverket SNDMO, Swedish Network of Destination Management Organisations, har genomfört en undersökning kring varumärkeskännedom och besökarnöjdhet bland nätverkets medlemmar. Bra shopping och god mat på restaurangerna lockar många till Örebro.

När man frågar efter allmänna uppfattningar om städerna bland samtliga som svarat, hamnar Örebro oftast strax över mitten bland de 29 destinationerna. Men tittar man specifikt på de som besökt oss är bilden en helt annan. På i stort sett alla dessa frågor ligger Örebro över medelvärdet för samtliga städer utanför de tre storstäderna, berättar Björn Fransson.

Mest markant är skillnaden vad gäller upplevelsen att staden har bra shopping. Här får Örebro medelvärdet 3,78 mot 3,45 för övriga. Besökarna upplever även att Örebro har ett betydligt bättre utbud av mat och dryck, aktiviteter och evenemang än övriga städer utanför storstadsregionerna. Och på frågan ”generell nöjdhet” överträffar Örebro till och med medelvärdet för Stockholm, Göteborg och Malmö.

I undersökningen kan noteras ett ökat intresse för att besöka Örebro. På frågan om vilka städer de tillfrågade besökt de senaste tio åren hamnar Örebro på femtonde plats. Men när frågan handlar om vilken stad de senast besökte, har staden klättrat ordentligt.

– Där hamnar vi så högt som på sjunde plats. Och på frågan om vilka städer de tillfrågade tänker besöka i sommar, är Örebro tolva. Enbart sett till de som svarat att det är ”mycket troligt” att de kommer att besöka staden, hamnar Örebro på åttonde plats. Det är ett riktigt bra betyg, menar Fransson.

,