Örebrokuriren avslöjar: God kvalitet på mjukglassen – “inga sjukdomsframkallande bakterier har påvisats”

“I sommar kan du äta glass utan att riskera att bli sjuk. Flera kontroller gjordes i slutet av maj i Örebro län som visar att försäljningsställen har tillräckliga rutiner för rengöring och att glassen är säker att äta”, uppger länsstyrelsen i Örebro län.

Brister i hanteringen kan leda till bakterietillväxt och matförgiftning. För att värna hälsan hos konsumenterna har flertalet kontrollmyndigheter i Örebro län i slutet av maj genomfört kontroll av försäljning av mjukglass.

“De flesta av de 43 kontrollerade försäljningsställen hade tillräckliga rengöringsrutiner och god personalhygien, vilket ger förutsättningar för att mjukglassen ska vara säker att äta. 88 procent av proverna visade tillfredsställande resultat. För 12 procent av anläggningar indikerade otillfredsställande resultat att det kan finnas brister i hygienen. Där är åtgärder vidtagna och kontrollmyndigheterna följer upp att avvikelser åtgärdats. Inga sjukdomsframkallande bakterier har påvisats”.

,