Torkan ger lantbrukare undantag att skörda tidigare

Den torra starten på årets sommar har fått Jordbruksverket att släppa på kraven för skörderegler och låter vissa lantbruk få skörda även på arealer som skulle ha sparats för att ge mer ekologisk mångfald.

Länsstyrelsen i Örebro län går ett steg till och tillåter alla jordbrukare i länet att skörda även skyddzoner och trädor- även i områden som får kompensationsstöd för att de har sämre odlingsförhållanden.

– På grund av den torka som nu råder i större delen av landet och den foderbrist det medför är det nu viktigt att ta tillvara så mycket foder vi kan för att minska risken för foderbrist, säger Magnus Ekelund, enhetschef för djurskydd och jordbruksstöd.

I de stöd som Sverige och EU ger till lantbruk ingår bl a ett krav att vissa lantbrukare som brukar mer än 15 hektar åkermark behöver avsätta s.k. ekologiska fokusarealer för att gynna biologisk mångfald. Detta kan exempelvis vara trädor som inte får betas eller skördas före 15 juli.

Bland stödformerna finns också jordbruksstöd för att kompensera sämre naturliga odlingsförhållanden. När jordbruksverket på grund av torkan beslutade att ge lantbruk rätt att redan nu skörda även fokusarealer så gällde undantaget bara de som inte har kompensationsstöd.

Länsstyrelsen i Örebro län går alltså ett steg till och säger ja till att skörda med bibehållet stöd även till de lantbruk som har kompensationsstöd. Dessutom är det denna sommar ok att i länet även skörda s k skyddzoner, vilka är områden som i vanliga fall inte får skördas före 1 juli. Syftet med ersättningen är att minska ytavrinning, erosion och läckage av fosfor och andra näringsämnen från åkermark.