Här får hundarna kommunala lekplatser – den första klar i sommar

Örebro kommuns kommer göra om två befintliga hundrastgårdar till hundlekplatser och skapa en helt ny hundlekplats i Åbyparken. De platser som kommer få en hundlekplats är Lundby IP, Brickebacken och Åbyparken.

 Örebro kommun satsar på att färdigställa tre hundlekplatser. I Brickebacken har det tidigare varit en hundrastgård som inte varit tillgänglig för alla. Nu öppnar man upp den och utvecklar den så fler ska få ta del av ytan. Lundby har i dagsläget också en hundrastgård som är sliten och som nu kommer rustas upp. I Åbyparken kommer det istället vara en helt ny mötesplats.

 -Hundlekplatser har länge efterfrågats av hundägarna och jag är glad över att vi äntligen kan erbjuda örebroarna flera självklara platser för hundlek. Jag är övertygad om att hundlekplatserna kommer vara välbesökta och skapa möten mellan människor som kanske inte möts annars, säger Jonas

Håård (S) ordförande i Fritidsnämnden.

 -Det här är ett bra sätt för hundägare och hundar att ha kul ihop och som gör att hundarna mår bra. Hundlekplatserna kommer ha stora friytor och blir ytterligare en del av kommunens friluftsliv, säger Annika Tholster (C) vice ordförande i Fritidsnämnden.

 Den första hundlekplatsen i Lundby beräknas vara klar i juni. De två andra påbörjas efter sommaren 2018.

arkivfoto: Jan Larsson