Länets plan för bredband ut på remiss

Region Örebro län lämnar handlingsplan för bredbandsutbyggnaden i Örebro län på remiss Handlingsplanen har som syfte att tydliggöra roller, ansvar och pekar på ett antal aktiviteter som behöver genomföras för att verka för en heltäckande utbyggnad av bredband i länet. I samband med remissen vill Region Örebro län få in synpunkter från berörda aktörer.

Handlingsplanen presenterar också en analys av nuläget gällande bredband både fast- och mobil uppkoppling.

Remissunderlaget är inte politiskt beslutat. Remissen pågår till och med den 15 oktober 2018.

– Bredbandsutbyggnaden kräver dialog och samarbete mellan flera parter. Handlingsplanen tar ett helhetsgrepp och nu är vi intresserade på vilka reaktioner och inspel vi kan få under remisstiden, säger Linus Grabö Bredbandkoordinator vid Region Örebro län.

källa: Region Örebro län

,