Örebro i Almedalen: Tar upp frågor om billigare bostäder och mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor och billigare bostäder för fler. Det fokuserar Örebro kommun på, när de första veckan i juli medverkar under Almedalsveckan. Med två seminarier, som bland många andra gästas av bostadsminister Peter Eriksson och Anna Maria Corazza Bildt, vill Örebro kommun ta sig an två av våra viktigaste samhällsfrågor.

– Vi har valt att fokusera på två angelägna områden som betyder mycket för människans möjligheter att leva ett bra liv. Att sätta fokus på den sociala hållbarheten står högt på agendan i vår kommun, säger Anne Andersson kommundirektör och en av de representanter för kommunen som kommer att finnas på plats under Almedalsveckan.

– Örebro kommun fortsätter att ta plats under Almedalsveckan med syfte att synliggöra och stödja Örebros utveckling. Detta sker för sjunde året genom att vi arrangerar seminarier som visar utmaningar inom områden med nationellt intresse, säger Margareta Wall, kommunikationsdirektör.

Med Sveriges modernaste kvinnohus, en ny handlingsplan mot våld i nära relationer, unikt arbete inom socialtjänsten och Öbos projekt Våga bry dig är Örebro en kommun med många idéer om arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Men det räcker inte. Därför anordnar kommunen seminariet Mäns våld mot kvinnor – hur ska kommunerna ta ansvar i en av våra viktigaste samhällsfrågor. Ett seminarie som redan innan Almedalen startat väckt stort intresse och lockat deltagare som bland andra Anna Maria Corazza Bildt och Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten.

– Vi vill dela med oss av våra erfarenheter men framför allt vill vi lyfta en av våra absolut viktigaste samhällsfrågor. Örebro har också mycket att lära i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Därför vill vi skapa en plattform för sådana diskussioner, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Men det kommer också handla om billigare bostäder för fler, i seminariet Ansvarsfullt byggande – hur kan vi bygga bostäder med lägre hyra?

– När det gäller bostadsbyggande vet vi att vi attraherar många som vill lära av oss, här är Örebro en av de absolut starkaste kommunerna i Sverige. Hur vi kan bygga bostäder med lägre hyror är en viktig utmaning i hela landet, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Örebro kommuns seminarier i Almedalen hålls tisdagen den tredje juli och kommer sändas live på Örebro kommuns facebooksida. Kostnaden för kommunens medverkan i Almedalen är 324 000 kronor, i det ingår bland annat kostnader för lokal, teknik, resa, boende och marknadsföring.

, , ,