Årets nior får sämre betyg jämfört med tidigare år

Årets betygsstatistik för årskurs 9 i kommunala grundskolor visar lägre resultat än de senaste åren. Under läsåret har särskilda insatser riktats till de elever som behöver dem mest och många har gjort stora framsteg, anser ansvariga på Örebro kommun.

– Vi ser att skolfrånvaro spelar en stor roll. Det finns samtidigt en ökad psykisk ohälsa och social problematik bland eleverna, som gör att eleverna har svårare att nå målen, säger förvaltningschef Margareta Borg.

Under året har antalet elever ökat och för nyanlända elever, som inte gått hela grundskolan i Sverige, är det svårare att nå målen. Cirka en tredjedel av de som inte nått behörighet är nyanlända elever.

Redan när eleverna gick i årskurs 8 fanns indikationer på att flera elever inte skulle nå upp till kunskapsmålen och bli behöriga till gymnasiet.

– Under läsåret har vi riktat insatser till de skolor och elever som behöver dem mest. Arbetet har gett resultat och många av eleverna har gjort stora framsteg under året, även om inte alla lyckats bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram, betonar Margareta Borg.