KK-stiftelsen beviljar 80 miljoner kronor till sex forskningsprojekt

KK-stiftelsen beviljar totalt 80 miljoner kronor till sex forskningsprojekt på Örebro universitet, Mälardalens högskola, Jönköping University, Karlstads universitet samt Gymnastik- och idrottshögskolan. Forskningen ska ske i samproduktion med näringslivet, som går in med lika mycket i form av egen kompetens och resurser.

– Projekten kommer att lyfta forskningen inom en rad områden och samtidigt generera samhällsnytta och stärka Sveriges konkurrenskraft, säger Madelene Sandström, vd på KK-stiftelsen.

Örebro universitet: 
• Inflammation och lipider vid vaskulär sjukdom. Bland annat medverkar Athera Biotechnologies AB, BioLamina AB och Immunovia AB. Totalt omfattar projektet 28,3 miljoner kronor, med 12,3 miljoner från KK-stiftelsen.
• Användning av bioindikatorer, biomarkörsprofiler och maskininlärning för att förbättra vattenkvalitetsanalyser. Fortum Waste Solutions AB, Mälarenergi AB samt Miljötekniskt Center AB är några av medverkande företag. Totalt: 27,1 miljoner kronor, med 14,4 miljoner (inklusive sk OH) från KK-stiftelsen.

,