Örebrokompaniet utreder framtiden för elitarenorna – Helene Lis blir ansvarig

Med början i höst kommer Örebrokompaniet att genomföra en omfattande utredning av Örebros arenor för elitidrott. Syftet är att visa på utvecklingsmöjligheter mot ett bredare evenemangsutbud samt att ta fram förslag på en framtida organisation av arenorna.

 Örebro kommun har som målsättning att Örebro ska bli Sveriges fjärde största mötes- och evenemangsstad. Målen är högt ställda och för att dessa ska kunna nås, krävs en väl fungerande arenastruktur. Under de senaste åren har stora investeringar gjorts och Örebro kommun har idag en jämförelsevis stark uppsättning arenor. Dessa är emellertid enbart skapade för idrottsevenemang och ett aktivt arbete för att bredda arenornas verksamhet och nyttjande saknas.

 Mot bakgrund av detta har Örebrokompaniet fått i uppdrag av Örebro kommun att genomföra en omfattande utredning av hela elitidrottsområdet. Utredningen ska resultera i en masterplan med framtida utvecklingsmöjligheter, bland annat ska förslag tas fram på nya användningsområden. Dessutom ska utredningen belysa vilka investeringar som är nödvändiga och förslag på en framtida organisation för både drift, service och utveckling av arenorna ska tas fram.

 Arenorna som omfattas av utredningen ägs idag av Örebroporten AB, medan Kultur- och fritidsförvaltningen är hyresgäst och hyr i sin tur ut arenorna till föreningarna. 

– Jag är glad och stolt över att Örebrokompaniet har fått uppdraget säger Örebrokompaniets vd, Christer Wilén. Om vi kan möjliggöra en bredare användning av stadens arenor kommer det att skapa intäkter till både arena, besöksnäring och kommunen som helhet. Uppdraget ligger helt i linje med kommunens och bolagets ambition att Örebro ska bli Sveriges fjärde största evenemangsstad.

 Ansvarig för utredningen blir Helene Lis, idag kultur- och fritidschef på Örebro kommun.

 – Helene Lis lämnar sin tjänst som förvaltningschef och blir ansvarig utredare för uppdraget på Örebrokompaniet. Det innebär att vi kan starta arbetet den 1 augusti. Helene har en bred och djup kunskap om aktuella arenor efter fem år på kultur- och fritidsförvaltningen säger Christer Wilén.

, , ,