S: Regeringens satsning ska minska segregationen i Örebro

“Regeringen har idag presenterat en långsiktig strategi mot segregation samt hur fördelningen av de medel som regeringen avsatt till arbetet kommer se ut. Örebro är en av 32 kommuner som under en tioårsperiod kommer kunna ansöka om medel till insatser för att minska segregationen och öka jämlikheten. För 2018 kommer Örebro att kunna ansöka om 13,4 miljoner kronor och beloppet kommer öka väsentligt kommande år fram till 2027. Då antalet kommuner som kommer ha möjlighet att ansöka om medlen kan komma att revideras är siffrorna fortfarande preliminära men rör sig idag om 43 miljoner för 2019 och 71 miljoner årligen under perioden 2020 till 2027 för Örebros del”, uppger Socialdemokraterna lokalt.

– Segregation handlar till stor del om att människor har ojämlika uppväxtvillkor, levnadsvillkor och livchanser beroende på var de bor. Det är inte acceptabelt att var du växer upp ska avgöra din framtid. Med regeringens satsning kan Örebro ytterligare stärka arbetet mot arbetslöshet, minska bostadssegregationen, öka jämlikheten i skolan och erbjuda fler insatser för en meningsfull fritid, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro.