“Framtidstro för Örebro” – Kristdemokraternas handlingsprogram i valet

Kristdemokraterna i Örebro presenterade nyligen sitt politiska handlingsprogram för mandatperioden 2019-2022. “Med utgångpunkt i de tre värdeorden Trygghet – Frihet – Solidaritet vill Kristdemokraterna ta sig an framtidsutmaningar och vara med och forma ett framtida Örebro som håller samman. Örebroarna ska kunna lita på välfärden; vård, skola och omsorg. Kristdemokraterna lovar inte allt till alla – men vi håller vad vi lovar”, skriver partiet i en information.

Örebro ska vara den bästa kommunen att bo, växa upp och leva i. Vårt handlingsprogram är en politik som handlar om människors behov av trygghet – från den yngsta till den äldsta. Du ska kunna lita på Örebro, och att du får dina behov tillgodosedda – såväl, fysiska, psykiska som andliga. Människan är inte delbar, hon är en helhet, säger Marlene Jörhag, Kristdemokraternas toppnamn på listan till kommunfullmäktige.

– Att Örebro håller samman är viktigt. Därför har vi tagit fram en politik som utgår från människans behov av trygghet i en kommun där vi bryr oss om varandra. Det handlar om möjlighet till egen försörjning för utlandsfödda, ett starkt näringsliv för utveckling, solidaritet med utsatta och tillgång till service även utanför tätorten, säger Lennart Bondeson, kommunalråd.

– Jag vill att familjecentralerna blir fler och att de har familjer med barn ända upp till 18 års ålder som målgrupp. Det är lättare och billigare att bygga trygga barn, än att laga trasiga vuxna. Jag vill att barnfamiljerna har frihet att välja omsorg och vill därför införa en barnomsorgspeng på 6000 kronor per barn och månad för de som väljer att vara hemma lite längre med sina barn. Den som är över 85 år ska själv kunna välja boendeform, utan biståndsbedömning. Politiken ska stötta människor, inte styra dem, fortsätter Marlene Jörhag

– Att barn, unga, vuxna och äldre får stöd i sin vardag när det behövs är avgörande för hur ett framtida Örebro ser ut. Jag vill se ett blomstrande kulturliv med ett nytt Kulturkvarter som nav för alla åldrar, ett bibliotek som mötesplats för alla, en Kulturskola där unga får delta på sina villkor. Jag vill också medverka till en hållbar miljöpolitik med bland annat solceller på alla offentliga byggnader, säger Lennart Bondeson.

– Vi går till val som eget parti, men är beredda att ta ansvar i en kommande kommunledning. Kristdemokraterna har under 10 år varit med och styrt Örebros utveckling. Vi har byggt skolor och förskolor, varit med och format Sveriges mest attraktiva kommun vad gäller föreningsliv, miljö, idrott, förkortat handläggningstider för bygglov och solidariskt tagit emot många nyanlända och gett dem en fristad och möjlighet till en framtid. Det kommer vi att fortsätta med, avslutar Lennart Bondeson och Marlene Jörhag.