Medborgarlöfte för ett tryggare Örebro – näringslivet är en viktig samarbetspartner

Örebro kommun, Polisen, Örebrobostäder och City Örebro samverkar kring brottsförebyggande åtgärder och tecknar medborgarlöfte med målet att öka tryggheten i Örebro city.

– Vårt gemensamma arbete för att skapa en trygg och trevlig stad ökar hela tiden och medborgarlöftet ser jag som ännu ett steg i rätt riktning där näringslivet är en viktig samarbetspartner, säger Stina Storm, VD på City Örebro.

Syftet med medborgarlöftet är att uppmärksamma trygghetsproblem som påverkar medborgarna och verksamheter i Örebro city samt effektivt samordna det operativa arbetet för att öka tryggheten, både på kort och lång sikt.

– Under 2016-2017 har aktörer i Örebro brottsförebyggande råd lyft ett antal faktorer som påverkar tryggheten negativt i city. Det kan handla om våldsbrott, ordningsstörningar, droghandel, skadegörelse samt cykel- och butiksstölder, säger Patrik Wallin, strategisk brottsförebyggare på Örebro kommun.

Trygghetsproblemen inkluderar även arbetet kring trygga publika evenemang, en inkluderande citymiljö och god trafikmiljö.

– Det är genom samverkan och att kommunen arbetar tillsammans med polisen och andra aktörer som vi bäst kan öka tryggheten för de som vistas och rör sig i centrala Örebro. Det här är det andra medborgarlöftet som tecknas i Örebro och erfarenheten är att det är en bra metod för att arbeta med trygghetsåtgärder, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

De trygghetsskapande åtgärderna kommer att genomföras under 2018 och 2019.

, ,