Sveriges VM-match styr starttid för politiskt samtal med C och V

Den 9 september är det val till riksdag, region och kommunfullmäktigen i Sverige. Novus /SVT mätning idag 29 juni visar att 6,1 procent av väljarkåren ännu inte bestämt sig för vad man ska rösta på. Centerpartiets Annie Lööf och Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt har under de senaste åren genomfört flertalet politiska samtal runtom i landet. Samtal där båda får prata till punkt och som bidrar till att fördjupa den ideologiska dialogen i svensk politik. Nu får samtalsserien en lokal variant i Örebro. Men istället för Jonas och Annie, är det Vänsterpartiets Martha Wicklund och Centerpartiets Per-Åke Sörman, båda förstanamn på kommunfullmäktigelistan i Örebro kommun.

– Jag möter ofta medborgare som vill att politiken ska vara närmre och mer sansad, istället för debatter där tonläget ofta blir väldigt högt. Martha och jag vill bidra till att göra kommunpolitiken intressant och det tror vi att vi gör genom att bjuda in till samtal i lugn och trivsam miljö och med intressanta frågeställningar, säger Per-Åke Sörman, etta på Centerpartiets kommunlista.

– Jag och Per-Åke träffas ju ofta i talarstolen i kommunfullmäktige och då är vi ofta ganska oense politiskt. Då har man väldigt kort tid på sig, så därför ska det bli kul att ha några sådana här samtal tillsammans, där vi får lite mer tid att utveckla hur man resonerar, säger Martha Wicklund, etta på Vänsterpartiets kommunlista.

Samtalsserien kommer att bestå av fyra tillfällen och kommer att vara bra tillfällen att träffa och lära känna de båda representanterna för sina partier. I upplägget ligger att gå lite djupare i partiernas ideologi och komma närmre personerna bakom politiken. Vad var det som fick dem att bli politiskt aktiva? Men vi kommer också praktisk politik om välfärden, samhällsplaneringen och människan i samhället och visa upp respektive partis framtidsvisioner för kommunen.

Samtalen arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan samt ABF:

–          3 juli klockan 18-19, Stadsparkens café (samtalet börjar 30 minuter efter att Sveriges match spelats färdigt, så ev kan tiden förskjutas.)

–          17 juli klockan 18-19, Stadsparkens café

–          21 augusti klockan 18-19, Valtorget (stortorget)

–          29 augusti klockan 12-13, Valtorget (stortorget)