Universitetet satsar 40 miljoner på forskning inom mat och hälsa

Nu fortsätter Örebro universitet satsningen på forskning inom mat och hälsa – med tio nya postdoktorer. De är tvååriga och knutna till forskningsprojekt – med möjlighet till förlängning.

“Området Mat och hälsa har varit i gång i strax över ett år och forskare från hela universitetet har kommit med idéer och inspel. Satsningen är tvärvetenskaplig och målet är att hitta områden där just Örebro universitet kan göra skillnad”, uppger lärosätet.

– Den starka tvärvetenskapliga kulturen på universitetet lägger grunden för att vi ska bli en ledande aktör inom området, säger vice-rektor Robert Brummer, som är ansvarig för satsningen tillsammans med dekan Åke Strid.

– Efter två år finns det möjlighet för projekten att söka pengar för ytterligare två år. Allt ryms inom de 40 miljoner vi satsar denna gång, säger Åke Strid.

Allt som allt satsar Örebro universitet 125 miljoner kronor på forskning om mat och hälsa och förhoppningen är att kunna lägga till lika mycket i externa medel.

,