Universitetet anställer för satsning på automatisk odling – styr egenskaper hos grönsaker och växter

AI.MEE-projektet Lomas växlar upp. Nu ska Örebro universitet anställa en postdoktor för att under två år vidareutveckla den autonoma odlingsbädden. Örebro universitet har pekat ut mat och hälsa som ett fokusområde och satsar nu 40 miljoner kronor på att anställa tio postdoktorer knutna till forskningsprojekt inom området.

En av postdoktorerna kopplas till ämnet datavetenskap vid Institutionen för naturvetenskap och teknik och ska under två år arbeta med projektet ”Artificiell intelligens för att maximera smak och hälsa och minimera emission i ett lokalt livsmedelssystem”.

Projektet bygger på AI.MEE:s testbädd Lomas, som är en prototyp av en automatiserad odlingsbädd. Universitetets förhoppning är att postdoktorn ska kunna utveckla tekniker från AI och maskininlärning för att förutsäga – och i förlängningen styra – olika egenskaper hos grönsaker och ätbara växter.

,