Efter buskörningarna i Marieberg – köpcentrumets parkering stängs av på kvällstid

Från och med i helgen kommer det under kvällstid vara förbjudet att köra bil genom Mariebergs handelsområde. Syftet är att skapa en tryggare miljö och minska ordningsstörningarna i området.

– Situationen kring Marieberg har varit välkänd länge och många insatser har gjorts i samverkan mellan fastighetsägare, polis och kommunen. Nu vidtar vi fler åtgärder för att få bort buskörningen i Marieberg. När vi arbetar tillsammans kan vi lösa saker på ett bättre sätt, säger Ullis Sandberg, kommunalråd för samhällsbyggnad.

På Örebro kommuns allmänna vägar genom Mariebergs handelsområde är fordonstrafik för obehöriga förbjuden mellan klockan 22 och 06 under veckans alla dagar. Det är inte heller tillåtet att vistas på fastighetsägarnas tomtmark, såsom parkeringsplatser. Beslutet har tagits i samverkan med polisen och fastighetsägarna i Mariebergs handelsområde.

Trafiksäkerhetsåtgärderna tydliggörs med ny skyltning i området och gäller både handelsområdets södra och norra delar.

,