På grund av extremtorkan: Örebro kommun ger bort gräs till betesdjur

För att hjälpa lantbrukare i den extrema torkan erbjuder Örebro kommun dem ytor att ta gräs på. Gräset får endast användas som foder till djur.

“Någon kompensation för att klippa gräset utgår inte och gräset får inte säljas vidare. Det är upp till den som tar gräset att se till att det är fritt från flaskor, burkar och annat som kan skada djuren. Om du är lantbrukare och vill klippa gräs till dina djur, ta kontakt med oss via telefon 019-21 19 12.”, skriver kommun i en information.

 

,