Köpenhamnslinjen läggs ner – bedöms inte bli lönsam inom rimlig tid

Den 25 oktober 2015 startade Örebro Airport tillsammans med Nordica flyglinjen mellan
Örebro och Köpenhamn. Satsningen gällde under tre år men då linjen inte bedöms bli
lönsam inom rimlig tid har styrelsen för Örebro Läns Flygplats beslutat att avbryta trafiken
efter sommaruppehållet.

-Vi vet att flyglinjen är mycket viktig för regionen men vi måste ta ansvar för bolagets
ekonomi och agera affärsmässigt på ett bra sätt säger Irén Lejegren, Styrelseordförande för Örebro Läns Flygplats AB.

Vi beklagar det inträffade och hänvisar de resenärer som har bokat eller köpt biljetter till den försäljningsorganisation där man har genomfört sin bokning. Flygplatsens arbete fortskrider med att utveckla reguljärtrafik från Örebro, men för närvarande avslutas alltså befintlig trafik med Nordica.

,