Start för andra etappen av Kulturkvarteret – påverkar bussarna och parkeringen

Vecka 29 börjar den andra etappen på det förberedande arbetet inför byggnationen av Kulturkvarteret. Infarten från Östra Bangatan till Nygatan, som tidigare varit avstängd, öppnas då upp för trafik. Utfarten mot Östra Bangatan är fortsatt stängd och det är enkelriktat på Nygatan. Antalet parkeringsplatser kommer vara begränsat och busstrafiken påverkas.

Vecka 29 öppnas infarten från Östra Bangatan till Nygatan, som tidigare varit avstängd, upp för trafik. Utfarten mot Östra Bangatan är fortsatt stängd och det är enkelriktat på Nygatan på grund av arbete med fjärrvärme och fjärrkyla. Arbetet beräknas vara färdigt i augusti.

Det pågår ett arbete med att sanera marken inne på parkeringen vid Konserthuset. Det kommer därför finnas ett begränsat antal parkeringsplatser. Dessutom är parkeringsplatserna på södra Fabriksgatan avstängda. Behrns parkeringshus kommer vara tillgängligt under byggtiden.

Vecka 32 beräknas grävarbetet för el-ledningar längs med Fabriksgatan vara färdigt. Då kommer busshållplatsen, som haft en tillfällig placering, flyttas tillbaka till ordinarie plats.

,