Ny ägare till fastighet på Drottninggatan/Stortorget – hyresgäster är bland andra Lindhska Bokhandeln och Evas Mode

Castellum AB har sålt en bostad-, butik och kontorsfastighet på Drottninggatan 11 i Örebro, Bromsgården 1, om cirka 3 000 kvm. Fastigheten ligger mitt i centrala Örebro. Hyresgäster är bland andra Lindhska Bokhandeln, Evas Mode och SmartEyes. Frånträde sker den 1 september. Ny ägare blir fastighetsbolaget Karaffen Förvaltnings AB som sedan tidigare också är hyresgäst i fastigheten.

”Försäljningen ligger i linje med vår strategi att renodla vår portfölj i Örebro och det känns bra att kunna sälja fastigheten till en stabil aktör med stark lokal förankring.”

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 82 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.

I Örebro äger och förvaltar Castellum 60 fastigheter om sammanlagt 403 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 5,6 miljarder kronor.