Inga tecken på vattenbrist – fokus sprida information om eldningsförbudet

Tekniska förvaltningen följer vattennivåerna i de sjöar som fyller på Svartån, för att hela tiden ha koll på tillgången till dricksvatten och där märks det för närvarande inte några risker för vattenbrist.

– Vi har också tät kontakt med räddningstjänsten och Länsstyrelsen för att både ge information om vårt arbete och hjälpa till med det vi kan, säger Mats Brantsberg. Fokus just nu är också att sprida information om eldningsförbudet på alla sätt vi kan, så att vi minskar risken för fler bränder. Vi själva har också valt att inte slå gräs längs de vägar som kommunen ansvarar för, för att inte riskera att en gnista tänder eld på det torra gräset.

– Det viktiga i ett sådant här läge är att vi på alla sätt vi kan försöker förhindra att människor far illa av värmen, säger Mats Brantsberg och fortsätter: En sådan här värmebölja, som också är så långvarig, gör att verksamheterna får improvisera lite för att underlätta och svalka, men jag tror att alla har förståelse för att det till exempel inte kan bli lika mycket utevistelse nu för vare sig förskolebarn eller äldre. Alla omsorgsverksamheter följer också de råd som bland annat Folkhälsomyndigheten ger.