Länsstyrelsen: Akut foderbrist för betande djur i länet

 

Värmen och torkan i Örebro län har gjort att det råder akut brist på foder för betande djur. Nu uppmanar Länsstyrelsen i Örebro län alla markägare att upplåta mark för skörd och bete.

Just nu råder det stor torka i Örebro. Vallskördarna har hittills i år minskat med 30–70 procent och det krävs mycket regn en tid framöver för att återväxten i betesmarker och på åkermarker ska komma igång igen. Med anledning av detta är det viktigt att även marker som normalt sett bara putsas kan skördas.Länsstyrelsen i Örebro län uppmanar därför alla markägare som inte har egna djur – såväl privatpersoner, bolag som kommuner – att låta djurhållare ta skörd från markerna.

Det finns mycket mark i länet som inte skördas vid normalår. Dessa kan behövas nu. I flera kommuner lånas redan nu de kommunala grönytorna ut till bönderna för skörd och bete.

Åkermarkens grödor bränns bort i hettan och betesmarkens tillväxt är obefintlig i den extrema värmen. Bete och foderbristen ökar i länet och andraskörden kommer troligtvis att torka bort. Detta gör att det kommer att råda stor brist på vallfoder och halm till djuren under höst och vinter, vilket kan leda till djurskyddsproblem. Många lantbrukare är redan nu tvungna att fodra djuren med det foder som är tänkt att användas i höst och vinter. Länsstyrelsen i Örebro län råder alla lantbrukare och djurägare att redan nu planera inför stallperioden för att säkerhetsställa att foderförrådet kommer räcka.

Även årets spannmålsskörd kommer att påverkas kraftigt av torkan. Rådgivningsorganisationerna uppmanar lantbrukare att ta vara på allt foder som är möjligt att hitta.

källa: Länsstyrelsen Örebro län

 

 

,