Inte aktuellt med bevattningsförbud – läget är fortfarande stabilt

Den långvariga värmeböljan och perioden utan regn märks på många sätt i vårt land. Örebro kommun bevakar vattennivåerna och läget i sjöarna som fyller på Svartån är stabilt, även om nivåerna har sjunkit. Det är för närvarande inte aktuellt med bevattningsförbud i Örebro kommun. Däremot är uppmaningen att vi alla hjälps åt och är försiktiga med användningen av vattnet. En särskild uppmaning gäller kommunens ytterområden.

– Förra året kompletterade vi mätare i de tre sjöar som fyller på Svartån, så att vi kan följa läget i realtid här från Örebro. Vi ser att läget fortfarande är stabilt, även om det torra vädret förstås medför sjunkande nivåer, berättar Eva Jonsson, Tillförordnad förvaltningschef på Tekniska förvaltningen, Örebro kommun.