S-löfte: Utveckla Hjälmaren som besöksmål

Örebro är en sjöstad. Inför valet 1994 gick Socialdemokraterna till val på att utveckla Oset som naturreservat, Sedan dess Oset blivit en av örebroarnas mest älskade platser. Under åren har även Rynningeviken och stråket mot småbåtshamnen utvecklats.

“Nu är det dags att ta nästa steg för att utveckla Örebro som sjöstad. Därför lovar vi socialdemokrater att utveckla Hjälmaren som besöksmål för örebroarna”.

– Tillsammans med näringsliv och båtliv vill vi utveckla fler besöksmål i Hjälmaren och göra det lättare att komma ut till öar, badplatser och besöksmål även om man inte äger egen båt. Det här ett långsiktigt arbete som kräver samverkan och uthållighet men det är en naturlig del av den fortsatta utvecklingen av ett attraktivt Örebro som vi vill få förtroendet att arbeta med framåt, säger Ullis Sandberg, kommunalråd (S) med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och ledande kandidat i valet.

källa: Socialdemokraterna Örebro kommun

, ,