Miljöpartiet vill införa “superbussar” i Örebro – tätare avgångar och kortare restider på de mest trafikerade linjerna

Miljöpartiet vill uppgradera lokalbussarna på de tyngst trafikerade linjerna i Örebro. Partiet vill införa ett nytt system för busstrafiken med större bussar med egna filer och tätare avgångar. Systemet med superbussar eller “stombussar” har redan gjort succé i exempelvis Malmö och pekas ut som en bra lösning för Örebro i den regionala länstrafikplanen.

– En satsning på superbussar skulle innebära tätare avgångar och kortare restider på de mest trafikerade linjerna. Vi ser i ett första steg att det vore aktuellt på linjen Lundby/Vivalla till Universitetet/Brickebacken säger Mats Gunnarsson, regionråd för MP.

Enligt Region Örebro läns resvaneundersökning 2017 ökar både antalet bilar per hushåll och körda kilometer med bil i Örebro. När Örebro växer med över två tusen invånare per år blir resultatet allt mer biltrafik i city.

– Bilarna står för stora utsläpp av växthusgaser, kvävedioxid och partiklar som har negativ inverkan på såväl det globala klimatet som luftkvalitén och medborgarnas hälsa säger Mats Gunnarsson.

– Ska vi anpassa staden till samma andel biltrafik vi har idag måste vi dessutom snart börja riva hus i stadskärnan för att få plats med vägarna. Det är inte en stadskärna vi vill se säger Niclas Persson, kommunalråd för MP

Enligt regionens resvaneundersökning sker mer än hälften av alla bilresor inom tätort och är kortare än fem kilometer.

källa: Miljöpartiet Örebro kommun

, ,